EMAC

EINDHOVENSE MOTOR en AUTOMOBIEL CLUB

Welkom op de website van de Eindhovense Motor en Automobiel Club

GPS en Vierlandenrit

Er is ook een mogelijkheid om de Vierlandentoertocht op GPS te rijden. Deze rit is alleen voor motorrijders die niet op routebeschrijving willen rijden. Er wordt dus geen routebeschrijving op papier verstrekt. Voor Garmin/TomTom navigatieapparatuur (niet ouder dan 10 jaar) is een GPX-track beschikbaar. Er is géén ondersteuning voor MapSource. De deelnemer krijgt enkele dagen voor aanvang van de Vierlandentoertocht de noodzakelijke bestanden per e-mail toegestuurd om de route in zijn/haar Garmin/TomTom navigatiesysteem te kunnen laden. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het goed geladen zijn van de routes. Indien men problemen ondervindt met het laden van de route op de navigatieapparatuur, is er de mogelijkheid om deze alsnog te laden bij de starttafel van 7.30-8.15 uur.

 

De start van de Vierlandentoertocht is ook bij “Schuttershoeve”, Herenvennenweg te Altweerterheide. Na zich te hebben aangemeld kan de deelnemer starten binnen de opgegeven starttijd. Er worden dezelfde vaste controlelocaties gebruikt als in de Vierlandenrit, maar de route is verder afwijkend van de route van de Vierlandenrit. Ook deze tocht voert door de mooiste plekjes van Nederlands en Belgisch Limburg, de Belgische en Luxemburgse Ardennen en de Duitse Eifel.

De eerste dag heeft 4 vaste controleposten, de tweede dag 3. Hier heeft men de gelegenheid een kop koffie te drinken. Bij de tweede controlepost is er een mogelijkheid tot een lunch. In het tijdschema is voor dit laatste met een uur rekening gehouden. De vierde vaste controlepost van de eerste dag is de finish in Schweich. De deelnemer krijgt een controlekaart met daarop tijden en plaatsen van start, routecontroles en finish. De controlekaart dient bij iedere controle ter afstempeling te worden aangeboden.

Bij inlevering van de controlekaart, voorzien van de stempels van alle controleposten, ontvangt de deelnemer aan de finish een herinneringstegel.

De deelnemers moeten in het bezit zijn van een groene kaart en dus minstens gedekt zijn tegen W.A. in het buitenland. De organiserende vereniging E.M.A.C. met al haar medewerkers en officials wijzen elke verantwoordelijkheid af van enig ongeval, de deelnemers, de passagiers, de ingeschreven voertuigen en de officials overkomen of door hen veroorzaakt voor, tijdens of na de rit.

Tevens wijzen zij elke verantwoordelijkheid af voor ongevallen en wetsovertredingen door deelnemers veroorzaakt of begaan. Zij vrijwaren zich voor alle aanspraken van derden. Door ondertekening van het inschrijfformulier verplichten deelnemers en passagiers zich tot naleving van dit reglement. De deelnemers en passagiers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor overtredingen van de wet, reglementen en bepalingen die van kracht zijn in de landen die zij passeren.

Inschrijving is alleen mogelijk via de website www.vierlandenrit.nl. Indien men niet in staat is zich via internet in te schrijven dan kan met een papieren inschrijfformulier invullen en opsturen. De organisatie zal de gegevens dan alsnog op de website invullen.

Inschrijven als groep is mogelijk door in het desbetreffende veld op het inschrijfformulier dezelfde groepsnaam in te vullen. Direct bij het binnenkomen van de inschrijving krijgt de deelnemer een inschrijfnummer toegewezen per e-mail. Het inschrijfnummer staat los van het startnummer dat later toegekend wordt. Na het indienen van het inschrijfformulier ontvangt de deelnemer een factuur per e-mail.

De organisatie kan zonder opgave van redenen inschrijvingen weigeren.